Posłuchania historii
o naszym zabytkowym kościele
 


Zwiedź nasz zabytkowy kościół parafialny


Nasz zabytkowy kościół
z lotu ptaka

Poznaj historię
naszego zabytkowego kościołaNiech echo się niesie w przestrzenie Godzina radości wybiła
Niech mroki znikają i cienie
Nad nami Króluje Maryja

Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA

15 Niedziela zwykła – 14 lipca 2024

OGŁOSZENIA

13 niedziela zwykła – 30 czerwca 2024

OGŁOSZENIA

10 niedziela zwykła – 2 czerwca 2024

W roku 2018 była dokonana renowacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej. Renowacja zrealizowana była ze środków Unii Europejskiej pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura

Patronka parafii

„Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski”

„Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XIV wieku: Grzegorz z Sambora nazywa Maryję Królową Polski i Polaków…” 

„O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko…” 

Informacje ogólne o parafii

W tym miejscu znajdują się podstawowe informację o parafii 

Kontkt

kancelaria

o parafii

Konto parafialne

Grupy parafialne

Opiekę nad członkami tego Koła sprawują: p. Maria Tęcza nauczycielka i p. Łucja Lorenc – katechetka w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczniowie zrzeszeni w tym Kole aktywnie włączają się w działania podejmowane na terenie Szkoły a dotyczące pomocy innym.

——–
Szkolne Koło Caritas

Od lat już zrzesza chłopców od klasy III SP do studentów. W sumie parafia może się poszczycić ponad 40 chłopcami pełniącymi służbę przy ołtarzu. Każdego roku odbywa się przyjęcie nowych ministrantów, są też ministranci, którzy obchodzą swoje jubileusze – 10 lat służenia. Mimo ukończenia szkół średnich nadal przychodzą, aby być bliżej ołtarza.

——–
Liturgiczna Służba Ołtarza

Kilkanaście kobiet, które czuwają nad rodzinami potrzebującymi pomocy. Służą radą i angażują się w podział żywności rodzinom najbardziej potrzebującym. Comiesięczne spotkania i doroczne rekolekcje w Myczkowcach uwrażliwiają je na potrzeby bliźnich.

——–
Parafialny Zespół Carita

Od czasu święceń i prymicji O. Adama Zagaji – Kombonianina, kilkoro dzieci SP i Gimnazjum podjęło troskę o dzieła misyjne poprzez modlitwę i wspieranie misjonarzy.

——–
Zespół misyjny

Powstało 13 listopada 2005 r. Gromadzi kilka rodzin z parafii. Wraz z KSM-em animowało „Festyn Dziecięcy”.

——–
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

To kilkunastoosobowa grupa dziewczynek, które chcą naśladować Maryję. W środę przed Nowenną przychodzą one, aby zamyślać się nad tajemnicami z .życia Maryi i próbować szukać dziś sposobów naśladowania Jej w codziennym życiu.

——–
Dziewczęca Służba Maryjna
(DSM)

CIEKAWE STRAONY

Strony o tematyce religijnej

Kontakt z Proboszczem parafii >>>

Wólka Niedźwiedzka 99,
36-050 Sokołów Małopolski
tel. (017) 772 80 60