Zabytkowy kościół Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej położony na niewielkim wzniesieniu, tuż przy drodze Sokołów Młp. – Leżajsk jest perłą architektury sakralnej na Podkarpaciu. Pierwotnie był to kościół parafialny w Woli Zarczyckiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W archiwach nie ma dokładnych wiadomości, kiedy był wybudowany. W kronice parafialnej jest wzmianka o budowie kościoła w 1576 r. za czasów Stefana Batorego. W czasie najazdu Tatarów w roku 1624 został uszkodzony. Kiedy w Woli Zarczyckiej wybudowano kościół murowany, mieszkańcy Wólki Niedźwiedzkiej zakupili niepotrzebny już kościół drewniany i w 1912 r. został on rozebrany i z całym wewnętrznym wyposażeniem przewieziony do Wólki Niedźwiedzkiej.

Mieszkańcy utworzyli komitet, który zajął się zbieraniem funduszy na zakup i budowę kościoła. W skład komitetu wchodzili: Antosz Stanisław – kierownik szkoły, Rzeszutek Marcin, Osetek Stanisław, Rupa Leon, Syganiec Andrzej i Tabaka Adam – naczelnik gminy. Na nich spoczywała cała odpowiedzialność za budowę, wyposażenie kościoła, a następnie starania o utworzenie samoistnej parafii. Fundusze na kupnoi budowę kościoła czerpano ze składek parafian i rodaków z USA. Nowo postawiony kościół został poświęcony Matce Bożej Królowej Polski w 1913 r. przez ks. Józefa Gryzieckiego, proboszcza w Woli Zarczyckiej. Pierwszym opiekunem kościoła został ks. Ignacy Kania, wikariusz z Sokołowa Młp. Dopiero od 15 grudnia 1927 r., decyzją biskupa przemyskiego Wólka Niedźwiedzka stała się samodzielną parafią. Ks. Józef Grabowski, wikariusz z Żołyni pełnił funkcję administratora, a od 19 maja 1929 r. kierował parafią, jako proboszcz.

W 1997 roku przeprowadzono generalny remont kościoła m. in. Wymieniono pokrycie dachu oraz stolarkę drzwiową i okienną.W kościele znajdują się trzy ołtarze:- Ołtarz główny – pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski z 1630 r.;- Ołtarze boczne z poł. XVII w.;- po lewej stronie – pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej;- po prawej stronie – pod wezwaniem Św. Józefa;

Na placu kościelnym znajduje się dzwonnica, która została zbudowana w 1971 r. za ks. proboszcza Jana Haligowskiego. Umieszczono na niej trzy dzwony poświęcone: jeden św. Wojciechowi, drugi Maryi, trzeci św. Janowi Chrzcicielowi.Na uwagę zasługują, bardzo rzadko spotykane już cymbałki ołtarzowe, używane w czasie Podniesienia.

W roku 2019 była dokonana renowacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej. Renowacja zrealizowana była ze środków Unii Europejskiej pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.


Proboszczowie parafii:
1. ks. Ignacy Kania
2. ks. Józef Grabowski
3. ks. Stanisław Patryn
4. ks. Józef Adamczyk
5. ks. Jan Haligowski
6. ks. Tadeusz Walski
Od roku 2001 funkcję pasterza parafii pełni ks. Stanisław Szwanenfeld.