Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski z drewnianym zabytkowym kościołem wpisuje się w krajobraz Podkarpacia. Pierwotnie należała do parafii Sokołów Małopolski. Parafia obecnie liczy ok. 1800 wiernych. Należą do niej terytorialnie mieszkańcy Wólki Niedźwiedzkiej, części Wólki Sokołowskiej i Górna. 

Parafia posiada swój cmentarz usytuowany ok. 1 km w stronę Sokołowa Małopolskiego tuż przy drodze o powierzchni 0,80 ha.  W ostatnich latach wykonano ogrodzenie cmentarza a w starej jego części wyłożono kostką alejki. W roku 2008 została dokupiona część przylegająca do cmentarza tak, że obecnie cmentarz powiększył się do 1,30 ha. W nowej części staraniem parafian został postawiony duży krzyż. 

W roku 2019 była dokonana renowacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej. Renowacja zrealizowana była ze środków Unii Europejskiej pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.