Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – 2023

 • W tygodniu:
  – w środę – spowiedź św. przed I piątkiem miesiąca – od 16.00;
  – w I piątek – nabożeństwo do Serca Pana Jezusa;
  – w I sobotę – różaniec, medytacja i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – rozpoczęcie różańcem o godz. 7.30;
 • Jutro o godz. 12.00 odbędzie się pogrzeb śp. Stanisława Burka pochodzącego z naszej parafii a ostatnio zamieszkałego w Grudziądzu. O godz. 11.30 różaniec i o 12.00 msza św. pogrzebowa.
 • We wtorek o godz. 12.00 pogrzeb śp. Jana Tabaki z Siciarskiej.
  O godz. 11.30 różaniec i o 12.00 msza św. pogrzebowa.
 • Solenizantom tego tygodnia składam najlepsze życzenia i zapraszam do uczczenia swoich patronów.
 • Po latach służenia przy ołtarzu odchodzi Sebastian Ryglewicz. Dziękuję mu za posługę ministranta i wyrażam uznanie jego rodzicom.
 • Na klęcznikach wyłożone są kartki na wypominki roczne. Celem ich jest pamięć o najbliższych osobach, za które będziemy modlić się jak dotychczas w trzecie niedziele miesiąca. Proszę o wpisanie imion i nazwisk ale tylko najbliższych osób. Imiona i nazwiska proszę wypisywać w mianowniku liczby pojedynczej.
 • Następna niedziela to już 1 niedziela Adwentu. Na mszach św. zostaną poświęcone opłatki. Na mszę św. o 12.30 proszę dzieci klasy III – przed I Komunią św.
 • W przyszłą  niedzielę proszę na spotkanie członków Rady Parafialnej. Spotkanie rozpocznie się na plebanii o godz. 17.00.
 • Siostry Karmelitanki z Zakopanego zwracają się z prośbą o przyjęcie kalendarzy na przyszły rok. Kalendarze te są cegiełkami na budowę klasztoru w miejscowości Stróża k/Limanowej. Dotychczasowe miejsce w Zakopanem muszą opuścić ze względu na budowę hoteli i pensjonatów w bezpośredniej bliskości ich domu, w którym obecnie przebywają. Jeżeli ktoś może wspomóc to dzieło będą wdzięczne, a matka przełożona i s. Edyta zapewniają o swoich modlitwach.

Categories: