Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickichpowstało 13 listopada 2005 r. Gromadzi kilka rodzin  z parafii. Wraz z KSM-em animowało „Festyn Dziecięcy”.