Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – KSMwcześniej kilkudziesięcioosobowa grupa, dziś – kilkanaście osób, wdrażają w życie hasło KSM-u:„Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów! Są animatorami różnych inicjatyw duszpasterskich kierowanych zwłaszcza do ludzi młodych, czuwań modlitewnych i wakacyjnych wyjazdów. Kronika KSM-u daje obraz tych wszystkich przedsięwzięć, które od roku 2002 były podejmowane w parafii.