A A A
Przeglądasz: >> Wspólnoty

Róże Różańcowe - w parafii istnieje kilka wspólnot. Najwięcej wiernych skupionych jest wokół różańca – Róże Różańcowe liczą ponad 600 osób. Od kilku lat każda róża ma swojego Patrona. W jego wspomnienie wierni gromadzą się w świątyni, aby uczestniczyć we mszy św. Róże Różańcowe kobiet przeżywają swoją modlitwę w ciągu roku wspominając wydarzenia z życia Matki Najświętszej.

I sobota miesiąca to dzień kiedy członkowie Róż przychodzą na mszę św.
i nabożeństwo do Matki Bożej. Wtedy też jest zmiana tajemnic. Członkowie Róż Różańcowych aktywnie włączają się w nabożeństwa maryjne.

Środa to dzień Nowenny do Matki Bożej Królowej Polski. Nowenna ta została zapoczątkowana od Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Cudownego Obrazu z Częstochowy. Podczas nawiedzenia w rodzinach - każdej środy - rodziny przyjmujące Maryję - gromadziły się na mszę św. i w modlitwie nowennowej polecały i zawierzały sprawy swoich rodzin. Środowa Nowenna gromadzi wiele osób które przychodzą, aby podziękować Matce Najświętszej i prosić Ją o dalszą opiekę i wstawiennictwo.

 

Liturgiczna Służba Ołtarza - LSO - od lat już zrzesza chłopców od klasy III SP do studentów. W sumie parafia może się poszczycić ponad 40 chłopcami pełniącymi służbę przy ołtarzu. Każdego roku odbywa się przyjęcie nowych ministrantów, są też ministranci, którzy obchodzą swoje jubileusze – 10 lat służenia. Mimo ukończenia szkół średnich nadal przychodzą, aby być bliżej ołtarza.

 

Dziewczęca Służba Maryjna – DSM - to kilkunastoosobowa grupa dziewczynek, które chcą naśladować Maryję. W środę przed Nowenną przychodzą one, aby zamyślać się nad tajemnicami z .życia Maryi i próbować szukać dziś sposobów naśladowania Jej
w codziennym życiu. 

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – KSMwcześniej kilkudziesięcioosobowa grupa, dziś – kilkanaście osób, wdrażają w życie hasło KSM-u: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów! Są animatorami różnych inicjatyw duszpasterskich kierowanych zwłaszcza do ludzi młodych, czuwań modlitewnych i wakacyjnych wyjazdów. Kronika KSM-u daje obraz tych wszystkich przedsięwzięć, które od roku 2002 były podejmowane w parafii.

 

 

Szkolne Koło Caritasopiekę nad członkami tego Koła sprawują: p. Maria Tęcza nauczycielka i p. Łucja Lorenc – katechetka w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczniowie zrzeszeni w tym Kole aktywnie włączają się w działania podejmowane na terenie Szkoły a dotyczące pomocy innym.

 

 

Parafialny Zespół Caritas – kilkanaście kobiet, które czuwają nad rodzinami potrzebującymi pomocy. Służą radą i angażują się w podział żywności rodzinom najbardziej potrzebującym. Comiesięczne spotkania i doroczne rekolekcje w Myczkowcach uwrażliwiają je na potrzeby bliźnich.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickichpowstało 13 listopada 2005 r. Gromadzi kilka rodzin  z parafii. Wraz z KSM-em animowało „Festyn Dziecięcy”.

 

Zespół misyjnyod czasu święceń i prymicji O. Adama Zagaji – Kombonianina, kilkoro dzieci SP i Gimnazjum podjęło troskę o dzieła misyjne poprzez modlitwę i wspieranie misjonarzy.

 


Drukuj
powrót
 

:: projekt i realizacja: Jacek ::