Pogrzeb katolicki

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.

Datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

    * akt zgonu z USC,
    * informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami w domu rodzinnym),
    * pisemną zgodę na pochówek zmarłego wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii).

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
Także po pogrzebie można zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

    * Msza Św. w 30 dzień po śmierci,
    * Msza Św. w rocznicę śmierci,
    * Msze Św. gregoriańskie (Msze Św. przez 30 kolejnych dni)
    * Msza Św. w innych terminach (np. w dzień imienin),
    * "Wypominki" w miesiącu listopadzie.

    Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.